Bảng size quần áo đồng phục trượt patin, trượt ván nam, nữ và trẻ em tham khảo

Bảng size áo trượt patin, trượt ván nam và nữ

Bảng size tham khảo áo đồng phục trượt patin, trượt ván nam và nữ chuẩn
Bảng size tham khảo áo đồng phục trượt patin, trượt ván nam và nữ chuẩn

Bảng size áo trượt patin, trượt ván trẻ em